"KROK KU DOROSŁOŚCI – AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZNIÓW ZSS W KCYNI"

Dnia 28 maja 2019 r. uczniowie klas zawodowych ZSS w Kcyni przystąpili do PROJEKTU „ Krok ku dorosłości – aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami”. Z inicjatywy nauczyciela i doradcy zawodowego, p. Agnieszki Bembnisty, nawiązano współpracę z trenerem pracy p. Krystyną Matuszak reprezentującą Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego Oddziału w Warszawie. Celem współpracy jest zorganizowanie absolwentom naszej szkoły kursów i szkoleń zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, a także zapewnienie trzymiesięcznych płatnych staży blisko miejsca zamieszkania ucznia. Podczas spotkania uczniowie poznali regulamin stażu, najważniejsze dokumenty rekrutacyjne, formy wsparcia trenera pracy oraz podstawowe wynagrodzenie każdego pracownika. Kursy i staże zawodowe rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia. Każdy z uczestników po skończonym stażu ma szansę na pełne zatrudnienie. Dzięki pomocy p. Krystyny Matuszak i zaangażowaniu p. Agnieszki Bembnisty absolwenci KCYŃSKIEGO KORCZAKA mają szansę na swój pierwszy strat ku dorosłości, a także rozwój zawodowy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.