2021 11 16 dyplomDnia 31 października 2021r. miał miejsce wielki finał ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem #Szkoła Pamięta. Jak mawiał Józef Piłsudski „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Od września przez dwa miesiące w „Korczaku” prowadzone były działania propagujące ministerialną akcję, której celem było pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach oraz pogłębianie wiedzy o polskiej historii.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w proponowane działania, w ramach których odbyły się:

  • Spotkanie historyczne pod „Dębem Pamięci”- uczczenie pamięci podpułkownika Tadeusza Dzierzgowskiego.
  • Spotkanie pod hasłem „Kcynia na starych fotografiach”- poznanie historii i dziejów miasta.
  • Zapalić świeczkę… Ocalić od zapomnienia… złożenie hołdu, kwiatów i zniczy pod pomnikiem patronackim pomordowanych we wrześniu 1939r. mieszkańców Kcyni.
  • "Modlitwy za dusze zmarłych…O Zaduszkach”- warsztaty polonistyczno- historyczne związane z tradycją Dnia Zadusznych.

Prawie 11 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju włączyło się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „#Szkoła pamięta”.

Uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem zrealizowali główne postulaty akcji: odwiedzili lokalne miejsca pamięci, porządkowali opuszczone mogiły, poznawali historię swojego regionu, przygotowywali wystawy i gazetki ścienne oraz uczestniczyli w spotkaniach z popularyzatorami historii. Za zaangażowany udział w ogólnopolskiej akcji nasza placówka otrzymała dyplom uznania od Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka.

Podczas akademii z okazji Dnia Niepodległości Dyrektor szkoły Barbara Grodzicka uroczyście przekazała dyplom uznania przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Krystianowi Haszowi. Złożyła również serdeczne podziękowania koordynatorom i organizatorom akcji #Szkoła Pamięta w naszej placówce: Joannie Nadolnej i Elżbiecie Kalce- opiekunom Samorządu Szkolnego oraz Barbarze Rogalskiej- historykowi.

Działania akcji #Szkoła Pamięta będę kontynuowane w kolejnych miesiącach roku szkolnego 2021/2022, gdyż jak mawiał wybitny polski poeta Zbigniew Herbert „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Tekst Joanna Nadolna