Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022 - 2023

Po wakacyjnej przerwie, podczas której zapewne nie zabrakło wyjazdów, wycieczek i przygód, pełni werwy, nowych pomysłów i wrażeń wracamy do szkoły.
W dniu 1 września 2022 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022 – 2023. Po wprowadzeniu Sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu Polski głos zabrał pan Daniel Olszak, który w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi powitał panią Agnieszkę Maciejewską, obejmującą z nowym rokiem szkolnym  funkcję dyrektora naszej placówki.
Pani dyrektor Agnieszka Maciejewska przedstawiła poszczególnych wychowawców klas.  Życzyła uczniom wielu sukcesów i satysfakcji  a nauczycielom radości z wykonywanej pracy oraz by byli dla uczniów autorytetem, źródłem wiedzy i wsparciem.
Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności i nauki, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem i szanować. A ponieważ to ogromnie ważne elementy ludzkiego życia, wspólnie musimy zadbać, by szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym.
Na zakończenie uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas.

KM