Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Dnia 22 czerwca 2018r. w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała dyrektor szkoły pani Barbara Grodzicka. Pani dyrektor przywitała zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W kilku słowach podsumowała kończący się rok szkolny, podziękowała za trud włożony w pracę na rzecz szkoły, a także pogratulowała sukcesów wszystkim uczniom oraz tym, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce: Agnieszce Jankiewicz, Damianowi Michasiowi oraz Krystianowi Hauszowi. Pani dyrektor życzyła wszystkim miłych, słonecznych wakacji oraz bezpiecznego wypoczynku. Zakończenie roku było także momentem podziękowań za wieloletnią pracę pani Danucie Rozie i panu Franciszkowi Rybakowi, którzy przechodzą na emeryturę. Podziękowania za trud i pracę włożoną na rzecz uczniów i szkoły złożył również przedstawiciel Rady Rodziców

Bohater Czerwca - Bohater Roku!
Koniec roku szkolnego to czas podsumowania konkursu Bohater Miesiąca, którego głównym celem  było pokazanie, jak zwykły człowiek może robić rzeczy niezwykłe, aby  szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla każdego z nas.

 Bohater Czerwca to wyjątkowa osoba. Przez wszystkie lata nauki  osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Pomocna, koleżeńska  i aktywna. Chętnie angażuje się w życie szkoły i klasy.  Mobilizuje innych do działania . Cechuje ją skromność, sumienność, wrażliwość i inteligencja.  Jest uczennicą o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej. Swoją  otwartością zjednuje sympatię zarówno nauczycieli, jak i kolegów i koleżanek.

Od zawsze zaangażowana w działalność szkolnego koła teatralnego, samorządu uczniowskiego, wolontariatu czy przygotowania licznych imprez i uroczystości.

Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomogły Agnieszce w zdobyciu najwyższej średniej ocen w szkole. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły,  niejednokrotnie godnie reprezentując ją na zewnątrz.  Jej niezwykła odpowiedzialność za powierzone zadania może być dla rówieśników wzorem do naśladowania.

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Bohaterką Czerwca została Agnieszka Jankiewicz - dziewczyna serdeczna, koleżeńska i otwarta na świat i innych.

  • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
  • TERAPIA BEHAWIORALNA
  • TERAPIA BIOFEEDBACK
  • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
  • NEUROLOGOPEDIA
  • REWALIDACJA
  • I INNE TERAPIIE

ZAPRASZAMY: DZIECI Z AUTYZMEM, DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI UL. RYNEK 32

TEL. 52 589 43 80

Bliżej pasji dalej od uzależnień
Uczeń Paweł Kaźmierczak przygotował pracę fotograficzną i wziął udział w zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią V Powiatowym Multimedialnym Konkursie Profilaktycznym "Bliżej pasji dalej od uzależnień". Multimedialny konkurs profilaktyczny skierowany był do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu powiatu nakielskiego. Praca naszego ucznia została wyróżniona i Paweł otrzymał nagrodę i dyplom, który osobiście dostarczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.