Życie i zdrowie jest najwyższym dobrem każdego człowieka .

Jako dyrektor, mam obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie naszym uczniom, ich Rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Praca z dziećmi z niepełnosprawnością, choć piękna , jest specyficzna i  nie pozwala na prawidłowe stosowanie obostrzeń jakim jest zachowanie dystansu, bo wymaga w wielu przypadkach bezpośredniego kontaktu z uczniem.

W związku z informacją na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne o treści: „Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych” świadoma odpowiedzialności, w obliczu ciągle pogarszających się danych dotyczących wzrostu zakażeń , chroniąc wszystkich uczniów i pracowników wprowadzam od dnia 26 października 2020 roku dla Szkoły Podstawowej klas 4-8, oraz dla Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nauczanie zdalne.

Decyzja dotyczy uczniów ze wszystkimi niepełnosprawnościami i uczniów objętym nauczaniem indywidualnym. Wstępnie nauczanie zdalne obowiązuje do dnia 8.XI. 2020 roku z możliwością przedłużenia.

W tym miejscu dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy biorą na siebie część odpowiedzialności za edukację dziecka, oraz  nauczycielom, którzy wezmą na siebie podwójny wysiłek edukacji stacjonarnej i edukacji zdalnej jednocześnie.

W tak trudnym czasie życzę wszystkim nam dużo, dużo zdrowia oraz żebyśmy wszyscy z uśmiechem spotkali się po powrocie do szkoły i do normalności.

Z poważaniem: Barbara Grodzicka
Dyrektor ZSS w Kcyni

Kolejny etap projektu na zajęcia pozalekcyjne
Kolejny etap projektu na zajęcia pozalekcyjne
- „Postać św. Jana Pawła II w moich oczach”

W dniu 6 października 2020 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyły się warsztaty plastyczne „Postać św. Jana Pawła II w moich oczach”. Jest to kolejna część etapu projektu na zajęcia pozalekcyjne pn. ,,Bo nie zastąpi Ciebie nikt… 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II” finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.  
Sztuka to element pełnego i twórczego życia człowieka. Warsztaty miały na celu rozwinąć wyobraźnię oraz twórcze umiejętności uczniów oraz pogłębić wiedzę o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża św. Jana Pawła II. W warsztatach  pięcioro uczniów z naszej szkoły  stosując rozmaite techniki plastyczne tworzyli postać św. Jana Pawła II tak jak go sobie wyobrażali… Prace były zróżnicowane od mozaiki po collage. Uczniowie byli bardzo zaangażowani a ich prace są pomysłowe, staranne i estetyczne.
Warsztaty zorganizowały koordynatorzy projektu - p. Alina Polowiec i p. Kamila Marosz

Tekst: Kamila Marosz
Zdjęcia: Alina Polowiec i Kamila Marosz

Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie, gdy są duże, daj im skrzydła
"Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie, gdy są duże, daj im skrzydła"
M. Dąbrowska

9 października w murach "Korczaka" odbyła się uroczysta akademia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie szkoły pod opieką pani Joanny Nadolnej i Ewy Żelechowskiej, zaprezentowali wiersze poświęcone nauczycielom, którzy od najmłodszych lat prowadzą dzieci ku dorosłości. Nie zabrakło słów wdzięczności, uznania, szacunku oraz podziękowań za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie.
W imieniu wszystkich wychowanków życzenia uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych dni i satysfakcji z wykonywanej pracy – złożyli: Ania, Julka, Dominika, Karolina oraz Krystian, Kacper, Mikołaj i Jędrzej.

Do powinszowań dołączyła się dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni pani Barbara Grodzicka, która zwróciła się do grona pedagogicznego, podkreślając, że spoczywa na nim wielka odpowiedzialność, swego rodzaju misja, ponieważ od tego, jak wprowadzi dzieci i młodzież na ścieżkę edukacji zależy dalszy rozwój młodego pokolenia. Życzyła pedagogom pozytywnych emocji, radości i poczucia spełnienia podczas wykonywania pracy oraz jak najwięcej szczerych słów "dziękuję" z ust podopiecznych.

Za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przyznane zostały Nagrody Dyrektora. Wyrazy uznania otrzymali nauczyciele: Agnieszka Bembnista, Eugenia Berka, Barbara Rogalska, Joanna Nadolna, Szymon Cybulski oraz pracownicy administracji i obsługi: Anna Banach, Lidia Gardyza i Maria Nowak. Nagrodą Starosty Nakielskiego została wyróżniona pani Wiesława Rucińska.

tekst: Ewa Ż.

 Uroczyste wręczenie nagród laureatom
Uroczyste wręczenie nagród laureatom eliminacji powiatowych do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego.

Na zaproszenie Starosty Nakielskiego, dnia 24 września 2020r., uczeń kl. III Pdp A Krystian Hausz wziął udział w uroczystym wręczeniu nagród laureatom konkursu w Starostwie Powiatowym. Krystian zajął III miejsce w powiatowych eliminacjach do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem „112 – RATUJĘ, POMAGAM, NIE BLOKUJĘ”. Wyniki konkursu ogłoszono w kwietniu, lecz z uwagi na pandemię i zdalne nauczanie, laureatów można było nagrodzić dopiero teraz. Opiekunem Krystiana w konkursie była p. Alina Polowiec, którą z powodu udziału w wycieczce szkolnej, na spotkaniu w Starostwie zastąpił p. Jerzy Napierała.
Jeszcze raz gratulujemy Krystianowi i życzymy dalszych sukcesów w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

Tekst: Alina Polowiec
Zdjęcia: Magdalena Stepka, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią