{nomultithumb}

KULTURA I SZTUKA PAŁUK W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH

Dnia 14 września 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni po raz ostatni wzięli udział w warsztatach , w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowanego przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Odbyły się one w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, które jest głównym partnerem w projekcie. Warsztaty biblioteczne „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych” poprowadziły pani instruktor Renata Gaj-Kowalska oraz pani bibliotekarz Katarzyna Pomałecka. Zajęcia zapoczątkował spacer wokół GCKiB. Uczniowie poznali historię budynku GCKiB oraz otaczającego parku. W parkowych alejkach oglądali rzeźby z drewna autorstwa lokalnych twórców ludowych, przedstawiające ludzi ważnych dla kultury Kcyni oraz zapomniane już zawody regionu Pałuk (garncarza, szewca, kowala, bednarza, stolarza).

Witaj Szkoło
4 września 2017 roku o godzinie 9.00 uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Kcyni wzięli udział w inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Barbara Grodzicka, dyrektor placówki, która odczytała zebranym list Starosty Nakielskiego Tomasza Miłowskiego. Pani dyrektor w ciepłych słowach powitała zgromadzonych i życzyła wszystkim owocnej pracy opartej na wzajemnym szacunku, rzetelności i obowiązkowości. Ten dzień był również okazją do wręczenia absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej świadectw potwierdzających uzyskanie przez nich kwalifikacji zawodowych. Gratulacje przyjęli Adam Szefs, Dominik Furmaniak oraz Natalia Kwiatkowska. Po zakończonej uroczystości wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, aby poznać pierwsze szczegóły organizacji nowego roku szkolnego.