Wycieczka naszych uczniów do Parku Trampolin w Bydgoszczy

VII Turniej Logopedyczny

VII Turniej Logopedyczny - wszystkie dzieci uśmiechają się w tym samym języku" w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie. 😊😊😊Nasi uczniowie zaprezentowali wiersz pt. "Jerzy" oraz brali udział w licznych konkurencjach.Brawo!! Pani Magda 😊

Zajęcia pozalekcyjne „Siła z natury!” rozpoczęte!!!!

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
rozpoczyna kolejną przygodę!

Kolejny już raz realizujemy projekt na zajęcia pozalekcyjne finansowany przez Powiat Nakielski. Wczorajsze warsztaty plastyczne z wybitnym ornitologiem, utalentowanym plastykiem, a przede wszystkim niesamowitym i bardzo pozytywnym człowiekiem Dawidem Kilonem rozpoczęły cykl spotkań o charakterze edukacyjno-terapeutycznym. Podjęte działania są swoistą kontynuacją wcześniejszych projektów realizowanych w 2015r. „Mądrość z NATURY!” oraz w 2019r. „Wilczym tropem!”. Doświadczenia z poprzednich lat pozwalają nam planować takie działania, które wyzwolą silne i bardzo pozytywne emocje. A nie ma nic wartościowszego dla wiedzy i terapii, jak UŚMIECH. Dziękujemy naszym uczniom za chęć udziału w kolejnych zajęciach. Obiecujemy Wam jeszcze dużo radości i niezapomnianych przeżyć. Czekajcie na dalsze niespodzianki.

Koordynatorzy projektu Magdalena Czuk-Napierała i Szymon Cybulski

XI  Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o świętym Janie Pawle II

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbył się ,,XI Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o świętym Janie Pawle II”, przeznaczony dla szkół Specjalnych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z województwa kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Całość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kcyni, której przewodniczył ks. Dziekan Kanonik Michał Kostecki. W koncelebrze brali udział także: ks. Zbigniew Grzegorzewski – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni, ks. Stanisław Gajek – wikariusz parafii pw. WNMP w Kcyni i ks. Dawid Gogolewski z Grudziądza. Msza Święta sprawowana była w intencji uczestników Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Ks. Dziekan Kanonik Michał Kostecki w homilii nawiązał do tego, że Jan Paweł II na inauguracji swego pontyfikatu 22 października 1978 roku na Placu św. Piotra przed Bazyliką wołał: ,,Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi - tylko Chrystus wie co kryje się w sercu każdego człowieka… Na zakończenie Jan Paweł II podniósł Pastorał Papieski, trzymał go długo w górze, by wierni patrzyli na Krzyż by przypomnieć światu, że tylko w tym znaku jest zbawienie”.

Myślą przewodnią XI Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o świętym Janie Pawle II były słowa naszego Papieża: ,,A jednak niecały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!” (Tryptyk Rzymski).