UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 3 września 2018r. w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Barbara Grodzicka życzyła całej społeczności szkolnej, aby nowy rok szkolny 2018/2019 obfitował w radosne chwile, sukcesy i zadowolenia. Powitała również nowych uczniów i ich rodziców, zapewniała, że będą się czuć w naszej szkole jak we własnym domu oraz, że mogą liczyć na wsparcie zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Pani Agnieszka Maciejewska odczytała list od Starosty Nakielskiego pana Tomasza Miłowskiego, w którym życzył całemu gronu pedagogicznemu i uczniom powodzenia i sukcesów. Na zakończenie pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas i zaprosiła uczniów oraz rodziców na spotkanie organizacyjne.

ROJEKT pn. WYŻSZA KLASA! ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z TERENU ORSG POWIATU NAKIELSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO –POMORSKIEGO.

Szkoła Podstawowa Specjalna Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni.

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

Od września rusza rekrutacja dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu – PTE. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji. Wsparciem zostanie objętych 10 uczniów.

Wyżej! – zajęcia specjalistyczne dla uczniów

Uroczyste rozpoczęcie roku szklonego 2018/2019 odbędzie się dnia
3 września 2018r. o godzinie 900 w sali kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego. Po części oficjalnej nastąpi spotkanie z wychowawcami klas.

2018 07 25 agaW Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie można oglądać  niecodzienne prace plastyczne Agnieszki Jankiewicz naszej uczennicy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni. Prace wykonane przez Agnieszkę techniką Iris Folding mają bogaty, różnorodny charakter, nawiązują do czterech pór roku, ważnych świąt ujętych w kalendarzu, jak też przedstawiają dowolną tematykę. Agnieszka zainspirowana poznaną sztuką niejednokrotnie wykonuje kartki z życzeniami, obrazki, podziękowania, które wysyłane są do różnych instytucji współpracujących ze szkołą i domem św. Mikołaja w Kcyni. Uroczysty finisaż odbędzie się we wrześniu lecz już dzisiaj zapraszamy do oglądania urokliwych prac wykonanych rzadką techniką Iris Folding.