Vll konkurs wiedzy o św Janie Pawle II

W dniu 5 kwietnia 2019 r w Zespole Szkół Specjalnych w Kcyni odbył się Vll Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św Janie Pawle Il. O godz. 9.00 wszyscy spotkaliśmy się na Mszy św w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kcyni. 0 godz. 9.45 zaproszeni goście udali się do kompleksu rehabilitacyjno - sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Kcyni. Uczestników powitała Kamila Marosz – organizator konkursu - nawiązała do nauk Jana Pawła II. Celem konkursu wiedzy o Janie Pawle II jest przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszechczasów -  św. Janie Pawle II.

„Taki piękny czas, gdy wiosna jest wokół nas”

W dniu 27 marca 2019 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie pn: „Taki piękny czas, gdy wiosna jest wokół nas”.
Zbliżające się wielkimi krokami Święta Wielkanocne, to wspaniała okazja, by wspólnie i własnoręcznie przygotować ozdoby, które niewątpliwie będą upiększały stoły podczas świątecznych posiłków i rodzinnych spotkań.
Zaproszonych rodziców i uczniów powitała Pani dyrektor szkoły Barbara Grodzicka.
Następnie rodzice mieli przyjemność zapoznać się z pracami uczniów, które zostały wcześniej wykonane na różnych zajęciach. Z pewnością stały się one inspiracją do wykorzystania podczas tego integracyjnego spotkania.
Organizatorzy zaproponowali wykonanie ozdobnych palm, koszyczków, jajek i kurek. Pani Łucja Tyll omówiła i przedstawiła sposoby i techniki pracy, czyli jak z różnych materiałów i elementów dekoracyjnych „wyczarować” kolorowe ozdoby wielkanocne.
Jak się okazało rodzice wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Z zielonych gałązek bukszpanu, wstążek, cekinów, koralików, palemek, tasiemek, powstały niepowtarzalne w swoim rodzaju, przepiękne stroiki, motywy i kompozycje.
Spotkanie umilił słodki poczęstunek przygotowany przez naszych cukierników, uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką Pani Agnieszki Pawlak, za który serdecznie dziękujemy.
Na koniec spotkania organizatorzy Łucja Tyll, Agnieszka Maciejewska i Elżbieta Kalka wręczyli zaproszonym rodzicom podziękowania, życząc zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.

„Jest taka historia, czyli opowieść o Januszu Korczaku”

Kwiecień, to miesiąc rozpoczęcia realizacji projektu na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni pn. „Ocalić od zapomnienia…Śladami Starego Doktora”. Koordynatorkami, a zarazem autorkami, inicjatywy są Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska, które przystępując do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, kierowały się pragnieniem rozwinięcia w wychowankach szkoły zainteresowań polonistycznych oraz dochodzenia do pewnego zakresu wiedzy i umiejętności poprzez praktykę, bezpośredni kontakt z omawianymi treściami oraz uczenie „poza ławką”.

Działania projektu mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z małomiasteczkowego środowiska, przybliżenie im świata wartości związanego z kulturą i poszanowaniem historii oraz ukazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Ich istotą jest również wyzwolenie w dzieciach aktywności twórczej, kreatywnej i poznawczej, spontanicznej radości, a jednocześnie wzbogacenie wiedzy na temat wybitnej postaci, uhonorowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Orderem Orła Białego, patrona placówki Janusza Korczaka. Zaplanowane zdania będą doskonałą lekcji historii, kultury bycia oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli informuję, że niektóre zajęcia w naszej placówce ze względu na przystąpienie do Strajku części nauczycieli mogą mieć charakter opiekuńczy. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie do końca przewidzieć rozwoju wypadków. O przebiegu sytuacji Rodzice będą informowani osobiście przez wychowawców klas. W związku z tym bardzo przepraszam wszystkich Rodziców i serdecznie proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie informuję, że egzaminy zarówno gimnazjalne jak i egzaminy ósmoklasisty odbędą się wg ustalonego wcześniej harmonogramu.

Z wyrazami szacunku
Barbara Grodzicka
Dyrektor ZSS im. J. Korczaka w Kcyni