Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
„Bo nie zastąpi Ciebie nikt...100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.”

Dnia 6 listopada 2020r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się zdalne spotkanie podsumowujące  projekt na zajęcia pozalekcyjne pn.  „Bo nie zastąpi Ciebie nikt...100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II”. Projekt finansowany przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ miał na celu podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszechczasów -  św. Janie Pawle II oraz poszerzenie wiedzy naszych uczniów o tej postaci. Przybliżył on uczestnikom osobę Ojca Świętego, rozwinął ich artystyczne zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności organizowania sobie czasu wolnego, nauczył jak można korzystać z dóbr kultury, zachęcił do bezinteresownych uczynków względem rówieśników i dorosłych. Celem projektu było również promowanie szkoły, Kcyni, Powiatu Nakielskiego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 VIII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II
Rok 2020 jest rokiem poświęconym św. Janowi Pawłowi II. Z tej okazji Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II realizuje wieloetapowy  projekt na zajęcia pozalekcyjne, finansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, pod nazwą ,,Bo nie zastąpi Ciebie nikt… 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II”.           

Ważnym etapem projektu był VIII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II - ze względu na pandemię koronawirusa został on przeniesiony z 18 maja 2020 r. na październik 2020 r. i odbył się zdalnie w formie plastycznej.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze Szkół Specjalnych,  Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,  Specjalnych Ośrodków Szkolno– Wychowawczychwojewództw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na temat „ Album wspomnień o świętym Janie Pawle II”.

Celem konkursu było:

  • Podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszechczasów Świętym Janie Pawle II.
  • Propagowanie wartości chrześcijańskich wśród uczniów płynących z życia i dzieł papieża Jana Pawła II.
  • Uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni dzieci przez działania twórcze.
  • Promocja talentów.
  • Propagowanie wśród dzieci nauczania Św. Jana Pawła II.

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 przechodzimy na NAUCZANIE ZDALNE OD 9.11 do 29.11.br. Podlegają mu wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni.

Wobec postępującej epidemii i nadal wzrastającego zagrożenia dla zdrowia i życia a także w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników podjęłam decyzję o nauczaniu w formie zdalnej również w klasch II – III Szkoły Podstawowej.

Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy będą umieszczane w zakładce NAUCZANIE ZDALNE na szkolnej stronie internetowej oraz w trybie ustalonym przez każdego nauczyciela dostosowanym do możliwości psychofizycznych uczniów.

Szczegóły dotyczące organizacji zdalnego nauczania znajdują się w Zarządzeniu dyrektora nr 37/2020

Szczegóły przekażą i omówią z państwem wychowawcy klas.

Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia!

Barbara Grodzicka
Dyrektor szkoły

Szkolna wystawa książek "Święty Jan Paweł II autorem i bohaterem"

Dnia 21 października  2020r. w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne pn.„Bo nie zastąpi Ciebie nikt...100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II” finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, odbyła się szkolna wystawa książek pn. „Święty Jan Paweł II autorem i bohaterem”. Wystawę przygotowano  z pozycji książkowych o Papieżu Polaku oraz jego autorstwa (albumów, biografii, tomików poezji, opowiadań),  zakupionych w ramach projektu - zasilą one zbiory szkolnej biblioteki. Na wystawie znalazły się również pamiątki związane z Ojcem Świętym z prywatnych zbiorów koordynatorek projektu:  Kamili Marosz i Aliny Polowiec ( książki, płyty CD, filmy, plakaty, kartki pocztowe, gazety) oraz portrety papieża wykonane przez uczniów szkoły.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa w formie plakatów  „Karol Wojtyła. Narodziny”  pozyskana z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
Wystawę obejrzeli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji. Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie  z zainteresowaniem poznawali historię życia Karola Wojtyły przeglądając książki, oglądając plakaty, słuchając opowiadań koordynatorek projektu.
Autorki projektu p. Kamila Marosz i p. Alina Polowiec bardzo dziękują uczestnikom projektu za zaangażowanie w przygotowanie wystawy a wszystkim uczniom za wzorowe zachowanie w czasie zwiedzania ekspozycji.

Tekst:  Alina Polowiec   
Zdjęcia:  Kamila Marosz, Alina Polowiec