O Korczaku wiem już, że …
"O Korczaku wiem już, że …" - podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne

Listopad, to miesiąc zakończenia realizacji projektu na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni pn. „Ocalić od zapomnienia…Śladami Starego Doktora”. Koordynatorkami, a zarazem autorkami, inicjatywy były Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska, które przystępując do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, kierowały się pragnieniem rozwinięcia w wychowankach szkoły zainteresowań polonistycznych oraz dochodzenia do pewnego zakresu wiedzy i umiejętności poprzez praktykę, bezpośredni kontakt z omawianymi treściami oraz uczenie „poza ławką”.

Działania projektu miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z małomiasteczkowego środowiska, przybliżenie im świata wartości związanego z kulturą i poszanowaniem historii oraz ukazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Ich istotą było również wyzwolenie w dzieciach aktywności twórczej, kreatywnej i poznawczej, spontanicznej radości, a jednocześnie wzbogacenie wiedzy na temat wybitnej postaci, patrona placówki Janusza Korczaka. Zaplanowane zadania były doskonałą lekcją historii, kultury bycia oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych. W okresie od kwietnia do listopada 2019r. zrealizowano następujące działania projektowe: „Jest taka historia, czyli opowieść o Januszu Korczaku” - zajęcia warsztatowe podczas których uczniowie obejrzeli film pt. „Korczak”, wysłuchali fragmentów książki biograficznej, samodzielne wyszukali informacji na temat patrona szkoły oraz stworzyli kolaże i gazetkę tematyczną; XV Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne „Korczakiada” pn. „Śladami Starego Doktora” -zaprojektowanie i wykonanie scenografii „Korczakiady”,przygotowanie uczestników projektu do konkursu wiedzy, konkursu plastycznego; „Śladami Starego Doktora”- dwudniowa wycieczka do Warszawy (spacer ul. Jaktorowską 6 – siedziba Domu Sierot,ul. Chłodna – teren dawnego getta, ul. Złota – zachowana ściana getta, ul. Śliska, szpital Bersonów i Baumanów – miejsce pracy Janusza Korczaka, pomnik Janusza Korczaka przed Pałacem Kultury i Nauki, Ogród Saski – ulubione miejsce spacerów Korczaka, ul. Nowolipki 7- tablica upamiętniająca redakcję „Małego Przeglądu”, ul. M Anielewicza – kamień Janusza Korczaka, zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – ścieżka edukacyjna Janusz Korczak „Moja droga przez życie”, warsztaty „Prawa dziecka”, wystawa „W Polsce Króla Maciusia”). Oprócz programowych punktów uczniowie zwiedzili Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy PGE Narodowy, Stare Miasto z Kolumną Zygmunta, Zamkiem Królewskim i Warszawską Syrenką; „Korczak dzieciom” – literacko-plastyczne spotkanie z twórczością Janusza Korczaka. Podczas ostatniego etapu zatytułowanego „ O Korczaku wiem już , że…” uczestnicy projektu wykonali portrety patrona szkoły, które ozdobiły szkolny korytarz oraz wykonali album fotograficzny podsumowujący działania projektowe.

Koordynatorki, Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom (Martynie, Nicoli, Ani, Dominikowi, Kacprowi, Mikołajowi, Krystianowi, Mariuszowi, Karolinie, Patrykowi) , którzy entuzjastycznie realizowali wszelkie zaproponowane działania edukacyjne oraz wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

„Niepodległa do Hymnu”

Dnia 7 listopada br. tradycyjnie jak co roku w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie pod kierunkiem pań: Magdaleny Czuk- Napierały, Agnieszki Pawlak oraz Barbary Rogalskiej zaprezentowali program artystyczny za pomocą którego udaliśmy się w podróż historyczno - sentymentalną w przeszłość po to, aby poznać i lepiej przyjrzeć się dziejom naszej Ojczyzny.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Następnie nasi aktorzy przenieśli zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Jednocześnie przybliżyli jakże wzniosłe wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Dyrektor szkoły p. Barbara Grodzicka serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za aktywny udział w tej doniosłej uroczystości.
Apel wzbudził uczucia patriotyczne wśród uczniów i w interesujący sposób przedstawiał wydarzenia historyczne oraz te związane z teraźniejszością. Pozwolił na zrozumienie związków między przeszłością, a teraźniejszością,
Uczniowie popisali się swoim kunsztem recytatorskim oraz aktorskim i za to składamy serdeczne podziękowania następującym uczniom: Darii Nowak, Kamilowi Drygała, Krystianowi Hausz, Darii Alichniewicz, Julii Szymańskiej, Kacprowi Dalhke, Annie Winiaszewskiej, Dominice Tomaszewskiej i Agacie Dobosz.

E – PAPIEROS

Dnia 7 listopada 2019 r. korczakowskie mury gościły Panią Patrycję Machoń- pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią. Zaproszony gość przybliżył naszym uczniom zagadnienie związane z e – papierosem. Czym jest e – papieros i dlaczego stał się tak popularny wśród młodzieży, to pytania na które wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć.
Elektroniczne papierosy cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży. To moda, która pojawiła się w Polsce kilka lat temu i z roku na rok jest coraz bardziej powszechna. Są one postrzegane jako mniej szkodliwe aniżeli papierosy tradycyjne. Dodatkowo młodych ludzi zachęca ich wygląd i pewnego rodzaju lans. Palenie e-papierosów jest także łatwiejsze do ukrycia przed rodzicami i nauczycielami.

Uczniowie ZSS w Kcyni kończą projekt, ale nie pomoc wilkom!

Projekt na zajęcia pozalekcyjne finansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią dobiegł końca. Jest nam bardzo miło poinformować, że wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a wielogodzinna praca polegająca na przygotowaniu fladr została doceniona i nagrodzona.

31 października udaliśmy się do gospodarstwa rolnego Państwa Beaty i Pawła Buchholz z Kazimierzewa, gdzie rozwiesiliśmy ponad 500 metrów ręcznie przygotowanych fladr. Zaangażowanie uczniów w to działanie jest godne podziwu, ręczne przyszywanie materiału do sznurka to była żmudna „robota”, ucząca precyzji, cierpliwości i dokładności. W tym miejscy pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli dzieciom i zaangażowali się w pomoc WILKOM : p. Łucji Tyll, p. Marii Napierała, p. Agnieszce Pawlak. Dziękujemy również państwu Buchholz, że kierując się wiedzą, jak zabezpieczyć swoją hodowlę, przyczynili się do edukacji i terapii uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Docenienie wysiłku to jedno, a uznanie dla czyjegoś zaangażowania i wiedzy to najlepsze co mogło spotkać tych młodych ludzi. Gospodarstwo w Kaźmierzewie niech się stanie przykładem dla innych, jak można zabezpieczać swoje zwierzęta, współpracować z ludźmi, szanować wszystkie stworzenia, nawet WILKA, który nie jest zły, chce po prostu żyć. Dziękujemy za ognisko i pyszny poczęstunek. Mamy nadzieję, że tak jak my jesteśmy dumni z naszej pracy, tak państwo Buchholz będą dumni z czerwonych powiewających pasków przyozdabiających ich posiadłość!

Koordynatorzy projektu

Magdalena Czuk-Napierała, Jurek Napierała