O obchodach Dnia Edukacji Narodowej w murach naszej szkoły…
„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”

Janusz Korczak

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony od 1972 roku (data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku), jest powszechny we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami przez swoich wychowanków. Tego dnia dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni pani Barbara Grodzicka złożyła podziękowania wszystkim pracownikom placówki oraz wręczyła nagrody: pani Agnieszce Bembniście, pani Eugenii Berce, panu Szymonowi Cybulskiemu, pani Agnieszce Maciejewskiej, pani Wiesławie Rucińskiej, panu Franciszkowi Rybakowi oraz pani Marii Nowak. Uroczystość uświetnił występ szkolnego koła teatralnego „Perła” pod opieką pani Magdaleny Czuk- Napierały oraz pani Agnieszki Pawlak.

tekst: Ewa Żelechowska

Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE. PAŁUKI W KULTURZE I SZTUCE”

Dnia 5 października 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowane przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Projekt realizowany był w okresie od marca do października bieżącego roku. W jego ramach uczniowie brali udział w czterech warsztatach w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni ("Rękodzieło ludowe Pałuk", "Przyśpiewki ludowe Pałuk", "Pałuckie warsztaty taneczne", „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych”) oraz lekcji muzealnej "Twórczość ludowa i zabytki kultury materialnej" połączonej z wystawą "Od kołodzieja do operatora drona" w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Projekt miał na celu rozwinięcie umiejętności poznawczych uczniów, takich jak: uspołecznienie, samodzielność, umiejętność korzystania z dóbr kultury, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego. Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozwinęli zainteresowania i poszerzyli wiedzę o najbliższym regionie, nabyli umiejętności wykonania elementów pałuckiej sztuki ludowej.

XV Powiatowy Festyn Rekreacyjno - Sportowy Szubin – 20.09.2017r.
20 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w XV Powiatowym Festynie Rekreacyjno - Sportowym zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie. Zmagania międzyszkolne odbyły się na boisku sportowym „ORLIK”. Dopisała piękna wrześniowa pogoda, dzień był wyjątkowo ciepły i słoneczny.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością Starosta Nakielski, Pan Tomasz Miłowski oraz Burmistrz Szubina, Pan Artur Michalak. Zebranych serdecznie przywitała Dyrektor ZSS, Pani Kinga Ciszewska.
W trakcie festynu o miejsce na podium walczyli zawodnicy z czterech szkół:  Karnowa, Kcyni, Koronowa i Szubina. Każdą  z placówek reprezentowały dwie drużyny składające się z grupy młodszej i starszej.

{nomultithumb}

KULTURA I SZTUKA PAŁUK W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH

Dnia 14 września 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni po raz ostatni wzięli udział w warsztatach , w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowanego przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Odbyły się one w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, które jest głównym partnerem w projekcie. Warsztaty biblioteczne „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych” poprowadziły pani instruktor Renata Gaj-Kowalska oraz pani bibliotekarz Katarzyna Pomałecka. Zajęcia zapoczątkował spacer wokół GCKiB. Uczniowie poznali historię budynku GCKiB oraz otaczającego parku. W parkowych alejkach oglądali rzeźby z drewna autorstwa lokalnych twórców ludowych, przedstawiające ludzi ważnych dla kultury Kcyni oraz zapomniane już zawody regionu Pałuk (garncarza, szewca, kowala, bednarza, stolarza).