Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
Podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE. PAŁUKI W KULTURZE I SZTUCE”

Dnia 5 października 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowane przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Projekt realizowany był w okresie od marca do października bieżącego roku. W jego ramach uczniowie brali udział w czterech warsztatach w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni ("Rękodzieło ludowe Pałuk", "Przyśpiewki ludowe Pałuk", "Pałuckie warsztaty taneczne", „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych”) oraz lekcji muzealnej "Twórczość ludowa i zabytki kultury materialnej" połączonej z wystawą "Od kołodzieja do operatora drona" w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Projekt miał na celu rozwinięcie umiejętności poznawczych uczniów, takich jak: uspołecznienie, samodzielność, umiejętność korzystania z dóbr kultury, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego. Dzięki podjętym działaniom uczniowie rozwinęli zainteresowania i poszerzyli wiedzę o najbliższym regionie, nabyli umiejętności wykonania elementów pałuckiej sztuki ludowej.

XV Powiatowy Festyn Rekreacyjno - Sportowy Szubin – 20.09.2017r.
20 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w XV Powiatowym Festynie Rekreacyjno - Sportowym zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie. Zmagania międzyszkolne odbyły się na boisku sportowym „ORLIK”. Dopisała piękna wrześniowa pogoda, dzień był wyjątkowo ciepły i słoneczny.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością Starosta Nakielski, Pan Tomasz Miłowski oraz Burmistrz Szubina, Pan Artur Michalak. Zebranych serdecznie przywitała Dyrektor ZSS, Pani Kinga Ciszewska.
W trakcie festynu o miejsce na podium walczyli zawodnicy z czterech szkół:  Karnowa, Kcyni, Koronowa i Szubina. Każdą  z placówek reprezentowały dwie drużyny składające się z grupy młodszej i starszej.

{nomultithumb}

KULTURA I SZTUKA PAŁUK W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH

Dnia 14 września 2017r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni po raz ostatni wzięli udział w warsztatach , w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Pałuki w kulturze i sztuce”, finansowanego przez STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ. Odbyły się one w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, które jest głównym partnerem w projekcie. Warsztaty biblioteczne „Kultura i sztuka Pałuk w wydawnictwach książkowych” poprowadziły pani instruktor Renata Gaj-Kowalska oraz pani bibliotekarz Katarzyna Pomałecka. Zajęcia zapoczątkował spacer wokół GCKiB. Uczniowie poznali historię budynku GCKiB oraz otaczającego parku. W parkowych alejkach oglądali rzeźby z drewna autorstwa lokalnych twórców ludowych, przedstawiające ludzi ważnych dla kultury Kcyni oraz zapomniane już zawody regionu Pałuk (garncarza, szewca, kowala, bednarza, stolarza).

Witaj Szkoło
4 września 2017 roku o godzinie 9.00 uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Kcyni wzięli udział w inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani Barbara Grodzicka, dyrektor placówki, która odczytała zebranym list Starosty Nakielskiego Tomasza Miłowskiego. Pani dyrektor w ciepłych słowach powitała zgromadzonych i życzyła wszystkim owocnej pracy opartej na wzajemnym szacunku, rzetelności i obowiązkowości. Ten dzień był również okazją do wręczenia absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej świadectw potwierdzających uzyskanie przez nich kwalifikacji zawodowych. Gratulacje przyjęli Adam Szefs, Dominik Furmaniak oraz Natalia Kwiatkowska. Po zakończonej uroczystości wychowawcy wraz z uczniami udali się do klas, aby poznać pierwsze szczegóły organizacji nowego roku szkolnego.