Finisaż Agnieszki Jankiewicz
Dnia 11 września 2018 r. w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie odbył się finisaż wystawy naszej absolwentki – Agnieszki Jankiewicz. Przybyłych na finisaż przywitał p. Mirosław Rzeszowski – dyrektor biblioteki. Zaprezentowane prace techniką Iris Folding można było oglądać w galerii ,, Na Piętrze” szubińskiej biblioteki podczas wakacji szkolnych.

,, Uroczysty finisaż jest okazją , by podziękować i pogratulować Agnieszce bogatej kolekcji obrazów o różnorodnej tematyce” – powiedział Rzeszowski . Tak ciekawa wystawa przekonuje odbiorców, że można tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania, rozbudzać indywidualne zdolności twórcze.

Następnie dyrektor szkoły p. Barbara Grodzicka podziękowała Agnieszce za to, że przez cały czas kontynuowania nauki w Zespole Szkół Specjalnych cała społeczność szkolna mogła obserwować jej przygodę z tą trudną techniką, widzieć jej zaangażowanie, wrażliwość na piękno.

Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali prace Agnieszki, które dzięki dobrej współpracy naszej szkoły z biblioteką mogły być wystawione nie tylko w klasach naszej szkoły, ale również w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.

To dobry krok w kierunku promowania Agnieszki- powiedziała dyrektor korczakowskiej szkoły.

Koordynator wystawy Łucja Tyll.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 3 września 2018r. w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Barbara Grodzicka życzyła całej społeczności szkolnej, aby nowy rok szkolny 2018/2019 obfitował w radosne chwile, sukcesy i zadowolenia. Powitała również nowych uczniów i ich rodziców, zapewniała, że będą się czuć w naszej szkole jak we własnym domu oraz, że mogą liczyć na wsparcie zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Pani Agnieszka Maciejewska odczytała list od Starosty Nakielskiego pana Tomasza Miłowskiego, w którym życzył całemu gronu pedagogicznemu i uczniom powodzenia i sukcesów. Na zakończenie pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas i zaprosiła uczniów oraz rodziców na spotkanie organizacyjne.

ROJEKT pn. WYŻSZA KLASA! ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z TERENU ORSG POWIATU NAKIELSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO –POMORSKIEGO.

Szkoła Podstawowa Specjalna Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni.

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

Od września rusza rekrutacja dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu – PTE. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną, a także na infrastrukturę potrzebną na cele edukacji. Wsparciem zostanie objętych 10 uczniów.

Wyżej! – zajęcia specjalistyczne dla uczniów

Uroczyste rozpoczęcie roku szklonego 2018/2019 odbędzie się dnia
3 września 2018r. o godzinie 900 w sali kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego. Po części oficjalnej nastąpi spotkanie z wychowawcami klas.