Dzień Jeża
Data: 29.10.2019 r.

Cele ogólne:

- rozwijanie sprawności małej motoryki,

- uczestniczenie w zabawach ruchowych i plastycznych,

- integracja grupy – wspólna zabawa z rodzicem.

Cele szczegółowe operacyjne (dziecko):

- wybiera obrazek związany z tematem zajęć,

- rozwija inwencję plastyczno-muzyczną,

- uczestniczy w zabawach, odreagowuje napięcie emocjonalne

O Korczaku wiem już, że …
"O Korczaku wiem już, że …" - podsumowanie projektu na zajęcia pozalekcyjne

Listopad, to miesiąc zakończenia realizacji projektu na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni pn. „Ocalić od zapomnienia…Śladami Starego Doktora”. Koordynatorkami, a zarazem autorkami, inicjatywy były Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska, które przystępując do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nakielskiego, kierowały się pragnieniem rozwinięcia w wychowankach szkoły zainteresowań polonistycznych oraz dochodzenia do pewnego zakresu wiedzy i umiejętności poprzez praktykę, bezpośredni kontakt z omawianymi treściami oraz uczenie „poza ławką”.

Działania projektu miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z małomiasteczkowego środowiska, przybliżenie im świata wartości związanego z kulturą i poszanowaniem historii oraz ukazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Ich istotą było również wyzwolenie w dzieciach aktywności twórczej, kreatywnej i poznawczej, spontanicznej radości, a jednocześnie wzbogacenie wiedzy na temat wybitnej postaci, patrona placówki Janusza Korczaka. Zaplanowane zadania były doskonałą lekcją historii, kultury bycia oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych. W okresie od kwietnia do listopada 2019r. zrealizowano następujące działania projektowe: „Jest taka historia, czyli opowieść o Januszu Korczaku” - zajęcia warsztatowe podczas których uczniowie obejrzeli film pt. „Korczak”, wysłuchali fragmentów książki biograficznej, samodzielne wyszukali informacji na temat patrona szkoły oraz stworzyli kolaże i gazetkę tematyczną; XV Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne „Korczakiada” pn. „Śladami Starego Doktora” -zaprojektowanie i wykonanie scenografii „Korczakiady”,przygotowanie uczestników projektu do konkursu wiedzy, konkursu plastycznego; „Śladami Starego Doktora”- dwudniowa wycieczka do Warszawy (spacer ul. Jaktorowską 6 – siedziba Domu Sierot,ul. Chłodna – teren dawnego getta, ul. Złota – zachowana ściana getta, ul. Śliska, szpital Bersonów i Baumanów – miejsce pracy Janusza Korczaka, pomnik Janusza Korczaka przed Pałacem Kultury i Nauki, Ogród Saski – ulubione miejsce spacerów Korczaka, ul. Nowolipki 7- tablica upamiętniająca redakcję „Małego Przeglądu”, ul. M Anielewicza – kamień Janusza Korczaka, zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – ścieżka edukacyjna Janusz Korczak „Moja droga przez życie”, warsztaty „Prawa dziecka”, wystawa „W Polsce Króla Maciusia”). Oprócz programowych punktów uczniowie zwiedzili Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy PGE Narodowy, Stare Miasto z Kolumną Zygmunta, Zamkiem Królewskim i Warszawską Syrenką; „Korczak dzieciom” – literacko-plastyczne spotkanie z twórczością Janusza Korczaka. Podczas ostatniego etapu zatytułowanego „ O Korczaku wiem już , że…” uczestnicy projektu wykonali portrety patrona szkoły, które ozdobiły szkolny korytarz oraz wykonali album fotograficzny podsumowujący działania projektowe.

Koordynatorki, Joanna Nadolna i Ewa Żelechowska składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom (Martynie, Nicoli, Ani, Dominikowi, Kacprowi, Mikołajowi, Krystianowi, Mariuszowi, Karolinie, Patrykowi) , którzy entuzjastycznie realizowali wszelkie zaproponowane działania edukacyjne oraz wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

„Niepodległa do Hymnu”

Dnia 7 listopada br. tradycyjnie jak co roku w naszej placówce odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie pod kierunkiem pań: Magdaleny Czuk- Napierały, Agnieszki Pawlak oraz Barbary Rogalskiej zaprezentowali program artystyczny za pomocą którego udaliśmy się w podróż historyczno - sentymentalną w przeszłość po to, aby poznać i lepiej przyjrzeć się dziejom naszej Ojczyzny.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Następnie nasi aktorzy przenieśli zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Jednocześnie przybliżyli jakże wzniosłe wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Dyrektor szkoły p. Barbara Grodzicka serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za aktywny udział w tej doniosłej uroczystości.
Apel wzbudził uczucia patriotyczne wśród uczniów i w interesujący sposób przedstawiał wydarzenia historyczne oraz te związane z teraźniejszością. Pozwolił na zrozumienie związków między przeszłością, a teraźniejszością,
Uczniowie popisali się swoim kunsztem recytatorskim oraz aktorskim i za to składamy serdeczne podziękowania następującym uczniom: Darii Nowak, Kamilowi Drygała, Krystianowi Hausz, Darii Alichniewicz, Julii Szymańskiej, Kacprowi Dalhke, Annie Winiaszewskiej, Dominice Tomaszewskiej i Agacie Dobosz.

E – PAPIEROS

Dnia 7 listopada 2019 r. korczakowskie mury gościły Panią Patrycję Machoń- pracownika Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią. Zaproszony gość przybliżył naszym uczniom zagadnienie związane z e – papierosem. Czym jest e – papieros i dlaczego stał się tak popularny wśród młodzieży, to pytania na które wspólnie próbowaliśmy odpowiedzieć.
Elektroniczne papierosy cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży. To moda, która pojawiła się w Polsce kilka lat temu i z roku na rok jest coraz bardziej powszechna. Są one postrzegane jako mniej szkodliwe aniżeli papierosy tradycyjne. Dodatkowo młodych ludzi zachęca ich wygląd i pewnego rodzaju lans. Palenie e-papierosów jest także łatwiejsze do ukrycia przed rodzicami i nauczycielami.