Samorząd Uczniowski
ogłasza dwa konkursy plastyczne:

  1. Na pracę plastyczną z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II ( do 18 maja 2020r.)
  2. Na Kartkę okolicznościową (laurkę) z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca (do 25 maja 2020r.)

Konkursy skierowane są do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni.
Technika oraz format wykonania prac jest dowolna.
Ocenie podlegać będzie – zgodność z tematem konkursu, estetyka pracy, trudność wykonania, dobór kolorystyki oraz ogólne wrażenie plastyczne.
Gotową pracę proszę przesłać w formie zdjęcia na Messenger do Pani Kamili Marosz lub w formie listu na adres szkoły:

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
ul. Rynek 32    89 – 240 Kcynia
z dopiskiem „Konkurs SU”

Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 26. 06. 20r. w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

2020 04 22 sukces krystianaKrystian Hausz uczeń kl. II PdpA  zajął III miejsce w powiatowym etapie konkursu plastycznego  „Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem „112 - RATUJĘ, POMAGAM, NIE BLOKUJĘ”. Praca plastyczna Krystiana reprezentować będzie naszą szkołę i powiat nakielski w finale  konkursu w Bydgoszczy, w etapie wojewódzkim. Nagrodzona praca Krystiana (rysunek kredką) powstała pod opieką i przy wsparciu nauczyciela Aliny Polowiec.

Krystianowi gratulujemy sukcesu i trzymamy za niego kciuki na etapie wojewódzkim.
Materiał i zdjęcia:  Alina Polowiec.

Ciche bohaterki...
Nasza szkoła tak jak i wszystkie w całej Polsce boryka się z prowadzeniem zdalnego nauczania.
Jak to zrobić.. Jak maluchom z zaburzeniami w komunikacji, koncentracji, pamięci.., motoryki, a w niektórych wypadkach z wszystkimi zaburzeniami naraz,  wydawać zdalnie polecenia.., wyjaśniać sposób ich wykonania .., pomagać… I tutaj… pojawiają się nasi Bohaterowie czyli….. RODZICE!
Któż jak nie Oni najlepiej znają swoje dzieci. I to właśnie Rodzice wzięli na swoje barki nauczanie w domu. Każdego dnia od rana wszystkie Mamy uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej jak jeden mąż meldują się na grupie ,,Mała Podstawówka” Oczywiście my, nauczyciele też tam jesteśmy obecni..

Cóż tam się nie dzieje… JJJ

 Rozmowy na temat pracy dzieci, ich humoru, zachowań, porady, konsultacje, motywacja… .no i oczywiście zdjęcia… Rozmowy często do samego wieczora! Dużo zdjęć, filmików , pokazujących i dokumentujących pracę uczniów.  Dzieci nie tylko pracują….…, czują swoistą obecność nas nauczycieli…, ale i motywację do dalszej pracy. Chcą się pokazywać i oglądać.  My  oczywiście bardzo się staramy aby być obecni w życiu naszych małych uczniów, ale… największą  pracę wykonują Rodzice. To Oni  bez zastanowienia i cienia niezadowolenia „wyręczają nas” w codziennej pracy . Od rana Mamy z uśmiechem przystępują do zadań. Dało się zauważyć ich niesamowite umiejętności i dużą wiedzę na temat swoich dzieci. A podkreślmy, że w dzisiejszych czasach nie jest to częste.

Cóż można jeszcze napisać… To szczęście mieć TAKICH RODZICÓW u boku.Panie: Kamilo ( mamo Bartka), Agnieszko, Karolino, Basiu, Kamilo (mamo Kamila)  o Was mowa J

Jako nauczyciele ogromnie dziękujemy. Jesteście dla nas cichymi  BOHATERKAMI…

Kcynia, kwiecień 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

MATERIAŁY:


Załącznik: