Pomóżmy ptakom przetrwać zimę
Rozstrzygnięcie I Konkursu szkolnego  pn. ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni

Celem konkursu ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania naturą, szacunku dla przyrody oraz potrzeby jej nieustannej ochrony. Zgodnie z zasadami konkursu, każdy uczeń biorący w nim udział musiał przesłać 2 zdjęcia (jedno zdjęcie z dokarmiania ptaków plus jedno zdjęcie swojej pracy plastycznej) do organizatorek konkursu -  nauczycielek p. Aliny Polowiec lub do p. Kamili Marosz.

Maja zrobiła karmnik-butelkę z ziarnami kukurydzy i zawiesiła na gałęzi.  Klaudia sypała ziarno do karmnika na drzewie za domem. Daria wywiesiła słoninkę w ogródku. Kinga  dbała o zawartość karmnika w ogrodzie.  Agata wrzucała ziarenka do karmnika na podwórku oraz zawieszała ptasie smakołyki na gałązkach drzewa. Michał dbał o zawartość swojego karmnika na balkonie. Kacper zawiesił przy domu własnoręcznie zrobione karmidełko z rolki po papierze i ziarenek.  Mikołaj napełniał karmnik wiszący na drzewie przed domem.  Krystian powiesił plaster słoniny na iglaku.  W taki sposób uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni, biorący udział w konkursie,  dokarmiali ptaki w swoim miejscu zamieszkania i pomagali im przetrwać najtrudniejszą porę roku. Każdy z uczniów wykonał również pracę plastyczną w dowolnej technice. W konkursowej galerii znalazły się: rysunki kredkami i flamastrami; wyklejanki plasteliną, watą, pastą do zębów; prace z użyciem drewnianych patyczków, papierowych płatków śniegu, ptaków wyciętych z papieru. Była i praca przestrzenna - ptasia stołówka  z papierowego pudła i iglastych gałązek.

W konkursie udział wzięli: Maja Sochalska, Klaudia Kaczor, Daria Nowak, Kinga Jasińska, Agata Wika, Michał Szymczyk, Kacper Dahlke, Mikołaj Nuszkiewicz, Krystian Hausz. Zaangażowanie uczniów w pomoc ptakom i wykonanie pięknych prac plastycznych sprawiło, że organizatorki konkursu, p. Kamila Marosz i p. Alina Polowiec,  postanowiły przyznać wszystkim  uczniom równorzędne I miejsce, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Nieocenieni  w konkursie okazali się rodzice oraz opiekunowie dzieci i młodzieży. Pomagali oni w dokarmianiu ptasich przyjaciół, tworzeniu prac plastycznych, uwiecznianiu działań konkursowych na zdjęciach.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie oraz pomoc ptakom. Dziękujemy rodzicom za wpieranie swoich pociech i przykład jak dbać o zwierzęta. Dziękujemy Nadleśnictwu Szubin za rzeczowe wsparcie konkursu ekologicznymi gadżetami.

Już dzisiaj zapowiadamy II edycję konkursu, na którą zapraszamy w przyszłym roku szkolnym 2021/2022.

Materiał:  Kamila Marosz i Alina Polowiec.

Zdjęcia:  rodzice uczniów uczestniczących w konkursie.

Informuję, iż 17, 18 oraz 19 marca planowane jest przeprowadzenie w naszej Szkole Egzaminu Wewnętrznego Ósmoklasisty.
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna udostępnią przygotowane arkusze.
Egzamin Wewnętrzny Ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem podanym przez OKE:

17 marca 2021 r. ( środa ), godz. 9:00 – język polski
18 marca 2021r. ( czwartek ), godz. 9:00 – matematyka
19 marca 2021r. ( piątek ), godz. 9:00 – język rosyjski

Planowane jest przeprowadzenie Egzaminu Wewnętrznego Ósmoklasisty w formie jak najbardziej zbliżonej do Egzaminu Ósmoklasisty, który odbędzie się w maju 2021r.
Egzamin Wewnętrzny Ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz wytycznych GiS, MZ i MEiN.
Pozostałe informacje będą przekazywane na bieżąco zgodnie z sytuacją epidemiczną w kraju.

Barbara Grodzicka
Dyrektor Szkoły