2020 06 25 zakonczenieDrodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele, dobiega końca rok szkolny, który był tak różny od pozostałych. Dziękuję Wam za pracę, która w tym roku szkolnym wymagała od całej społeczności szkolnej odpowiedzialności, zaangażowania, wytrwałości. Zakończenie roku szkolnego również będzie inne, bez uroczystej akademii, wspólnych spotkań, oficjalnych przemówień.
Na krótko spotkacie się ze swoimi Wychowawcami. Na to spotkanie czekają przede wszystkim uczniowie klas kończących edukację aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły.
W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990), informuję, że w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni nie zostanie zorganizowana tradycyjna uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020.
Organizacja rozdania świadectw i dyplomów będzie się odbywała z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego bez obecności rodziców na terenie placówki wg następującego harmonogramu. Rodzice towarzyszący uczniom czekają na dziecko przed placówką.

IMG 1308 IMG 1311Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Polskie serce pękło, Katyń 1940” został zorganizowany z inicjatywy Marszałek Sejmu Elżbiety Witek przez Kancelarię Sejmu. Miał on na celu upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej.
Członkami komitetu Honorowego byli:

1. Przewodniczący: Prezydent RP,
2. Minister Obrony Narodowej,
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
4. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W konkursie tym w kategorii plastycznej wziął udział uczeń naszej placówki - Bartosz Leszczyński z klasy I Branżowej Szkoły I stopnia.
Opiekę nad przygotowaniem przez ucznia pracy plastycznej „Polskie serce pękło, Katyń 1940” sprawowała Barbara Rogalska – nauczycielka historii.
Bartosz za udział w konkursie otrzymał pamiątkowy dyplom od Prezydenta RP – Andrzeja Dudy oraz specjalne podziękowania od Marszałek Sejmu RP – Elżbiety Witek.

Bartku,  bardzo dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!